Sprievodcovia v lesnej škôlke:

Katka Šubová

Terka Moravčíková

Andrejka Fedorovič

Ľubka Šoltésová – predškoláci