Pedagogický koncept

Pedagogicky koncept našej lesnej škôlky vychádza z viacerých zdrojov a metód: intuitívna pedagogika, waldorfská a montessori pedagogika, rešpektovať a byť rešpektovaný, vzťahová a kontaktná výchova, koncept kontinua, Naomi Aldort, lesná pedagogika, ekovýchova, vychádzame aj z jógovej filozofie prispôsobenej deťom.