Strava

Učíme sa, že sme súčasťou prírodného spoločenstva, na planéte zem, ktorá je nám domovom a je vzácna.

V našej lesnej škôlke sa stravujeme vegetariánsky. Zdravú desiatu (nemusí byť nutne vege) si nosíme každý vlastnú z domu. Obedy nám varia mamičky, my si ho v zázemí už len ohrejeme. Olovranty chystáme v zázemí, niekedy aj spolu s detičkami.

Triedime odpad, čistíme les, mávame aj viaceré environmentálne témy na aktivity v súlade s kolobehom roka.