Kontakt

AKO NAŠU LESNÚ ŠKÔLKU NÁJDETE:

– AUTOM:

Po Kĺzavej ulici nad všetky domy, akoby až do lesa – napravo les, naľavo domy. Nad výsekom pre el. vedenie je parkovisko s tabuľou Rozhľadňa. Potom pešo sa vrátite kúsok po asfaltke, pri zelenom dome Belianska 30 doprava na lesnú cestu. Sme štvrtá záhrada. Prosím, autom k nám nezachádzajte. 🙂

– MHD:

Trolejbusy 209 a 211, konečná zast. Národný onkologický ústav. A potom po Kĺzavej (viď popis pre auto), alebo skratkou: po vystúpení z trolejbusu sa akoby vrátite, a po pár metroch naľavo nájdete schody pomedzi domy, ktoré sa po chvíľke zmenia na úzku cestičku, ktorá spočiatku vyzerá ako odtokový kanál.Ta cestička sa volá Belanská, alebo Belianska. Strmo hore rovno do kopca až na koniec, potom doprava, okolo záhrad, vľavo hore okolo pozemkov až k spomínanému zelenému domu č.30. Obídete ho a zabočíte doľava na lesnú cestičku a potom pár metrov rovno. Sme štvrtá záhrada. 🙂

Katka Šubová

0904 682 776

lesnyklubslnko@gmail.com

Názov organizácie: Lesný klub SLNKO, o.z.

IČO: 52086771

Sídlo: Na križovatkách 16273/37C, 821 04 Bratislava-Ružinov

Štatutárny zástupca organizácie:

Marek Šuba – predseda občianskeho združenia

Katarína Šubová – podpredseda občianskeho združenia