Komunita

Učíme sa, že sme súčasťou ľudského spoločenstva, a komunita a medziľudské vzťahy majú svoju silu a dôležitosť v našich životoch.

Všetci členovia tvoríme jeden celok a staráme sa jeden o druhého a vzájomné vzťahy, aj spoločne o vonkajší priestor, záhradu, zázemie.

Rodičia sú dôležitou súčasťou našej komunity a môžu sa podieľať na chode lesnej školky, pomáhať napríklad s varením, údržbou a opravami, aktivitami pre deti, sprievodcovaním, alebo môžu s nami a svojimi deťmi len tak byť prítomní…

Deti vedieme osobným príkladom aj pedagogicky k vzájomnej tolerancii, úcte a rešpektovaniu sa, aby sa nám všetkým spolu dobre žilo a tvorilo.